ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ”

เพิ่มเติม

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการนำเสนอแผนโครงการธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีทักษะในการนำเสนอผลงาน แผนงาน หรือโมเดลธุรกิจให้กับนักลงทุน

เพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนา Roadway to mai เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา Roadway to mai เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

เพื่อให้ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์เบื้องต้น ขั้นตอนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ SMEs

เพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม mai Boost up Camp

เพิ่มเติม

โรงแรมเล็ก3ดาวพัทยาหั่นราคาดิ้นสู้ หลังทัวร์จีนคัมแบ็กขอพัก4ดาวแทน

ทัวร์จีนอัพเกรดหันพักโรงแรม 4 ดาว หลังจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่ม ทำโรงแรมเล็กเมืองพัทยากระอัก อัตราเข้าพักฮวบเหลือ 10% นายกสมาคมท่องเที่ยวพัทยา ชี้ต้องปรับตัวชิง FIT แอตต้าหนุนรัฐปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ)

เพิ่มเติม

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คัด SMEs ที่มีศักยภาพ

เพิ่มเติม

กิจกรรมสัมมนา Roadway to mai ครั้งที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดกัมพูชา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดกัมพูชา

เพิ่มเติม

โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 เชิญชวนสมัครเข้าร่วม "โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย"

เพิ่มเติม